جمعه 14 بهمن 1401   05:06:48
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی


1-    نشست‌ها:
نشست های بین المللی تغییر اقلیم در قالب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) مصوب سال 1992 شورای عمومی سازمان ملل به دو نشست ارکان اصلی و ارکان فرعی کنوانسیون تقسیم می‌شود. نشست ارکان اصلی شامل کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم (COP)، کنفرانس اعضای پروتکل کیوتو (CMP) و کنفرانس اعضای موافقتنامه پاریس (CMA) است. نشست ارکان فرعی مربوط به دو رکن فرعی اجرایی کنوانسیون (SBI) و رکن فرعی مشاوره علمی و فنی کنوانسیون (SBSTA) می‌شود. همچنین هیئت بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC) نیز به عنوان بازوی علمی کنوانسیون، نشست‌های مستمری را برگزار می کند.
کنفرانس‌های COP، CMP و CMA به عنوان ارکان اصلی کنوانسیون هم‌زمان یک‌بار در اواخر نیمه دوم هر سال میلادی با حضور نمایندگان کشورهای عضو برگزار می شود.
تاکنون 24 نشست اجلاس COP برگزار شده که اولین آن یک سال پس از اجرایی شدن کنوانسیون تغییر اقلیم، در سال 1995 در برلین آلمان بوده و آخرین آن در دسامبر 2018 در کاتوویتسه لهستان برگزار شده است.
اولین نشست اعضای پروتکل کیوتو (CMP) نیز در سال 2005 در شهر مونترال کانادا هم زمان با برگزاری اجلاس یازدهم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم (COP11) برگزار شد و چهاردهمین اجلاس CMP نیز هم‌زمان با COP24  در لهستان بود. اولین دور از نشست اول اعضای توافق‌نامه پاریس (CMA1-1) بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن توافق‌نامه پاریس در مراکش در دسامبر سال 2016 هم زمان با برگزاری COP22  برگزار شد و سومین دور آن نیز در لهستان در دسامبر 2018 تشکیل شد.
نشست آتی یا نشست بیست و پنجم اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (COP25)، نشست پانزدهم اعضای پروتکل کیوتو (CMP15) و نشست دوم اعضای موافقت‌نامه پاریس (CMA2) به طور هم‌زمان در نوامبر 2019 در شیلی برگزار خواهد شد.
دوره زمانی برگزاری ارکان فرعی SBI و SBSTA دو بار در سال است که یکبار در نیمه اول سال و یکبار نیز هم‌زمان با اجلاس ارکان اصلی کنوانسیون در اواخر نیمه دوم سال میلادی برگزار می¬شود. تا کنون 49 نشست ارکان فرعی کنوانسیون تغییر اقلیم برگزار شده است.
نشست‌های IPCC نیز معمولاً دو بار در سال به ترتیب در نیمه اول و دوم سال میلادی و با فاصله زمانی با جلسات ارکان کنوانسیون تشکیل می‌شود. تا کنون 48 نشست IPCC با حضور نمایندگان کشورهای عضو سازمان جهانی هواشناسی و سازمان ملل متحد برگزار شده است. لازم به ذکر است هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم در سال 1998 توسط سازمان جهانی هواشناسی (WMO) و برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) تشکیل شد و بعدا ایجاد چنین هیئتی به تأیید مجمع عمومی سازمان ملل رسید. آخرین نشست هیئت بین الدولی تغییر اقلیم (IPCC48) در شهر اینچئون کره جنوبی در اکتبر 2018 برگزار شده است. نشست بعدی یا چهل و نهمین نشست هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC49) در شهر کیوتو ژاپن در مه 2019 برگزار خواهد شد.
 
2-    بیانیه‌ها:
مهمترین اسناد خروجی از نشست های کنوانسیون تغییر اقلیم و پروتکل‌های الحاقی در سطح ارکان اصلی، تصمیمات هستند
گزارش‌ها:
در بخش گزارش‌ها به دو گروه «گزارش‌های ارکان کنوانسیون» و «گزارش‌های تحلیلی مدیریت کل اوپک» تقسیم می‌شود. منظور از گروه اول، گزارش‌ها و مطالبی است که توسط ارکان کنوانسیون در خصوص موضوعات نشست‌های رسمی منتشر می‌شود یا یک رکن خاص به عنوان مثال IPCC مکلف به تهیه و انتشار آن بوده است گروه دوم گزارش‌ها، شامل مطالب و گزارش های تهیه ارائه شده در اداره مطالعات انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل اوپک در مورد دستورکار و تصمیمات نشست های بین المللی تغییر اقلیم و همچنین گزارش¬های موردی  در حوزه‌ی مسائل بین المللی تغییر اقلیم و انرژی است


نشست ها

بیانیه ها

گزارشات
 
نسخه قابل چاپ