جمعه 14 بهمن 1401   04:03:51
با اعمال طرح سقف قیمت نفت، تعداد نفتکش هایی که مایل به انتقال نفت روسیه هستند، کاهش می یابد پیوند متن گزارش
بيشتر